O nás

 Občianske združenie Naše včely o.z. bolo založené v r.2018 v Rosine. 

Cieľom združenia je hlavne :

  • Podporovať včelárstvo medzi verejnosťou
  • Zaistiť informovanosť o najnovších poznatkoch vo včelárstve
  • Upevňovať priateľské vzťahy medzi včelármi
  • Podporiť rozvoj dobrovoľníctva a komunitný tozvoj
  • Pomáhať zveľaďovať naše životné prostredie
  • Podporiť tradičné remeslá, ku ktorým včelárstvo vždy patrilo
  • Organizovať dobrovoľné stretnutia záujemcov o chov včiel
  • Podporovať znalosti v oblasti starostlivosti o včely a apiterapii
  • Podporovať možnosti sebarealizácie u detí aj mládeže
  • Rozvíjať ekologické povedomie a budovať vzťah ľudí k prírode