EKO Včelárenie

Našim cieľom je splniť čo najviac podmienok ekologického chovu včiel. Lesné oblasti Žilinského kraja poskytujú vhodné prostredie pre takýto chov včiel.

 Legislatíve požiadavky na ekologický chov včiel (EN : organic beekeeping) :

A) Nariadenie Rady (ES) č. 834/2007 o ekologickej výrobe a označovaní ekologických produktov

B) Zákon č. 189/2009 Z.z. o ekologickej poľnohospodárskej výrobe

 

Základné podmienky pre EKO chov včiel : 

1. Stanovište musí zabezpečovať počas celej produkčnej sezóny dostatočné zdroje nektáru , medovice, peľu a vody

2. Prirodzená stavba plástov, prípadne voskové medzistienky iba z vosku vlastného ekochovu

3. Pri medobraní všetky pomôcky a nástroje z inertného materiálu - nerezu

4. Včelstvá umiestnené v celodrevených úľoch , natretých prírodnými materiálmi - ľanová fermež, vosk

5. Na redukciu počtu parazitov Varroa destructor vo včelstve povolené použitie len prirodných látok - kyseliny mravčej, šťavelovej, mliečnej, octovej alebo ďalších prírodných esenciálnych látok ako sú mentol, tymol, gáfor alebo eukalyptol.

6. Vedenie evidencie zásahov v biovčelstvách , záznamy pri spracovaní produkcie

 

 

Znak / logo pre eko-chov: