Predaj z dvora na Slovensku - podmienky

Podmienky pre "predaj medu z dvora" sú jednoduché :

 • Stačí sa zaregistrovať na Regionálnej veterinárnej a potravinovej správe (RVPS)
 • Mať označené produkty etiketou s predpísanými údajmi
 • Viesť jednoduchú evidenciu o predaji (príjmový doklad - paragón)
 • Na predaj z dvora nepotrebujeme  elektronickú registračnú pokladnicu, ani oprávnenie na podnikanie.
 • Do 500€ je príležitostný príjem nezdanený
 • Predaj priamo spotrebiteľovi - doma, na tržných miestach, alebo predaj do malopredajní
 • Etiketa:
  • MED kvetový alebo medovicový
    (ak je jednodruhový – repkový, agátový, slnečnicový – inak označenie : s prevahou agátového…)
  • Meno, adresa producenta – číslo v CRV
  • Hmotnosť v g
  • Dátum minimálnej trvanlivosti
  • Krajina pôvodu
  • Doplňujúce informácie (regionálny pôvod, kryštalizácia je prirodzená vlastnosť medu a pod.)
  • Nesmú byť uvedené žiadne zdravotné tvrdenia.